Περιστατικό εξαγωγής έγκλειστου κυνόδοντα

Ο έγκλειστος κυνόδοντας έχει μετατοπίσει τη ρίζα του αριστερού πλάγιου κοπτήρα προς τη γλωσσική πλευρά.

Περιστατικό εξαγωγής έγκλειστου κυνόδοντα

Η χειρουργική αποκάλυψη του έγκλειστου κυνόδοντα και ο διαχωρισμός της μύλης από τη ρίζα, ώστε να γίνει ευκολότερα η εξαγωγή σε δύο τεμάχια, χωρίς φθορά στο οστό της γνάθου.

Περιστατικό εξαγωγής έγκλειστου κυνόδοντα

Η εικόνα αμέσως μετά την αφαίρεση του κυνόδοντα. Με την πάροδο του χρόνου η περιοχή αυτή θα γεμίσει με νέο οστό.

Περιστατικό εξαγωγής έγκλειστου κυνόδοντα

Η τελική εικόνα του τραύματος, μετά τη συρραφή.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού για τη δική σας εξέταση.