Άνω μπροστά γέφυρα στηριζόμενη σε εμφυτεύματα

Συνηθισμένη περίπτωση απώλειας των τεσσάρων κοπτήρων στην άνω γνάθο σε άτομο που ήδη είχε γέφυρες αριστερά και δεξιά με στηρίγματα τους κυνόδοντες. Εδώ έπρεπε ή να αφαιρεθούν όλες οι προσθετικές εργασίες που είχε το στόμα ή να τοποθετηθούν εμφυτεύματα χωρίς να αγγίξουμε τα υπόλοιπα.

Άνω μπροστά γέφυρα στηριζόμενη σε εμφυτεύματα

Τα εμφυτεύματα στις θέσεις των πλάγιων κοπτήρων και τα προσθετικά κολοβώματα.

Άνω μπροστά γέφυρα στηριζόμενη σε εμφυτεύματα

Η γέφυρα τεσσάρων δοντιών που στηρίζεται στα δύο εμφυτεύματα.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού για τη δική σας εξέταση.