Άμεση αποκατάσταση σε νεογιλό με οδοντικό εμφύτευμα

Αφαίρεση νεογιλού κυνόδοντα ο οποίος παρέμεινε στο φραγμό επειδή έλειπε ο μόνιμος. Έγινε εξαγωγή χωρίς τραύμα και το φατνίο είναι έτοιμο να δεχτεί το οδοντικό εμφύτευμα.

Άμεση αποκατάσταση σε νεογιλό με οδοντικό εμφύτευμα

Άμεση τοποθέτηση του εμφυτεύματος αμέσως μετά την εξαγωγή του δοντιού.

Άμεση αποκατάσταση σε νεογιλό με οδοντικό εμφύτευμα

Τοποθέτηση του προσθετικού κολοβώματος την αμέσως επόμενη μέρα.

Άμεση αποκατάσταση σε νεογιλό με οδοντικό εμφύτευμα

Τοποθέτηση της πορσελάνης λίγες μέρες μετά.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού για τη δική σας εξέταση.