Περιστατικά αποκατάστασης με τοποθέτηση μονού εμφυτεύματος

Σας ενημερώνουμε πως σε κάθε περιστατικό περιέχονται εικόνες από τη χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιείται στο χώρο του ιατρείου.


Οι παρακάτω εικόνες διατυπώνουν την κατάσταση του ασθενούς με το πέρας της αποκατάστασης. Κάνοντας κλικ σε καθεμιά από αυτές μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικές με το εκάστοτε περιστατικό.

Άμεση αποκατάσταση σε νεογιλό

Αφαίρεση νεογιλού κυνόδοντα και αποκατάσταση με άμεση τοποθέτηση του εμφυτεύματος.
Δείτε το περιστατικό >

Αποκατάσταση κοπτήρα με εμφύτευμα

Αποκατάσταση κοπτήρα μετά από κάταγμα της ρίζας του που προήλθε από ατύχημα. 
Δείτε το περιστατικό > 
(περιέχονται σκληρές εικόνες από το χειρουργείο)

Αποκατάσταση τραπεζίτη με εμφύτευμα

Αποκατάσταση δεύτερου γομφίου με μεμονωμένο εμφύτευμα. 
Δείτε το περιστατικό >

Αποκατάσταση με οδοντική γέφυρα 
στηριζόμενη σε εμφυτεύματα

Περιπτώσεις που κρίθηκε σκόπιμο να αντιμετωπιστούν με κατασκευή οδοντικής γέφυρας στηριζόμενης είτε μόνο επί εμφυτευμάτων, είτε επί φυσικού δοντιού και εμφυτεύματος.


Περιστατικό αποκατάστασης με γέφυρα στηριζόμενη σε εμφυτεύματα.

Συνηθισμένη περίπτωση απώλειας των τεσσάρων κοπτήρων στην άνω γνάθο. Αποκατάσταση με τοποθέτηση εμφυτευμάτων και κατασκευή γέφυρας τεσσάρων δοντιών. 
Δείτε το περιστατικό >

Γέφυρα τεσσάρων δοντιών στηριζόμενη σε εμφύτευμα.

Γέφυρα τεσσάρων δοντιών στηριζόμενη στον κυνόδοντα και στο εμφύτευμα, λόγω απώλειας των πίσω δοντιών. 
Δείτε το περιστατικό >

Αποκατάσταση ολικής έλλειψης δοντιών 
με εμφυτεύματα

Περιπτώσεις ολικής νωδότητας της γνάθου που αντιμετωπίζονται με ακίνητες ή μεικτές (κινητές και ακίνητες) προσθετικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων.


Οι παρακάτω εικόνες διατυπώνουν την κατάσταση του ασθενούς με το πέρας της αποκατάστασης. Κάνοντας κλικ σε καθεμιά από αυτές μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικές με το εκάστοτε περιστατικό.

Σταθερή γέφυρα επί εμφυτευμάτων

Αποκατάσταση ολικής έλλειψης δοντιών στην κάτω γνάθο με γέφυρα οκτώ δοντιών στηριζόμενη σε εμφυτεύματα για τα πρόσθια δόντια, και κινητή μερική οδοντοστοιχία με συνδέσμους ακριβείας για τα οπίσθια. 
Δείτε το περιστατικό >

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού για τη δική σας εξέταση.