Οι γέφυρες δοντιών (ή οδοντιατρικές γέφυρες) αποτελούν μια μορφή προσθετικής αποκατάστασης ενός ή περισσότερων χαμένων δοντιών. Πρόκειται για ακίνητες προσθετικές κατασκευές που στερεώνονται μόνιμα στο στόμα του ασθενούς.

Αν και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ασθενείς καταφεύγουν στη λύση των οδοντικών εμφυτευμάτων, λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων που παρέχουν, οι γέφυρες συνεχίζουν να αποτελούν συνηθισμένη μορφή αποκατάστασης ή/και αντικατάστασης δοντιών.

Σε περίπτωση που αναζητάτε μια σύντομη σύγκριση της χρήσης εμφυτευμάτων σε σχέση με αυτή μιας γέφυρας, μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτή τη σελίδα.

Πως κατασκευάζεται μια γέφυρα δοντιών και ποια είναι η δομή της;

Μια γέφυρα αποτελείται από εργαστηριακά κατασκευασμένα δόντια και στηρίζεται πάνω σε άλλα δόντια με στόχο να αντικαταστήσει αυτά που απουσιάζουν.

Αν, για παράδειγμα, στόχος μας είναι να αντικαταστήσουμε δύο χαμένα, γειτονικά δόντια, τότε θα χρειαστεί μια γέφυρα τεσσάρων τεμαχίων. Τα δύο εργαστηριακά δόντια πρόκειται να καλύψουν το κενό των δύο δοντιών που απουσιάζουν και ονομάζονται ενδιάμεσα. Τα ενδιάμεσα αυτά δόντια είναι συγκολλημένα με θήκες (μία από κάθε πλευρά) έτσι ώστε να κρατηθούν πάνω στα δύο δόντια-στηρίγματα.

Μια γέφυρα όπως αυτή που περιγράφηκε παραπάνω μπορεί να στηρίζεται σε φυσικά δόντια, σε τεχνητά (όπως ένα εμφύτευμα) είτε και στα δύο (ένα φυσικό και ένα τεχνητό).

Οδοντικές γέφυρες – Αποκατάσταση δοντιών

Οι προϋποθέσεις χρήσης μιας οδοντιατρικής γέφυρας

Η χρήση της γέφυρας ως θεραπεία δεν είναι πάντα δυνατή και συχνά δεν προτείνεται από τον ιατρό. Ο οδοντίατρος καλείται να εκτιμήσει αν θα αποτελέσει σωστή λύση ή αν είναι προτιμότερο να γίνει χρήση εναλλακτικών θεραπειών, όπως η χρήση εμφυτευμάτων ή κινητής μερικής οδοντοστοιχίας.

Επιπρόσθετα, ο οδοντίατρος θα εξετάσει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς τοποθέτησης/στήριξης της γέφυρας, ώστε να προηγηθούν διαφορετικές θεραπείες αν αυτές δεν τηρούνται.

Ενδεικτικά, η χρήση οδοντιατρικής γέφυρας προϋποθέτει πως:

 • Υπάρχουν δόντια στις άκρες του κενού χώρου ώστε να υπάρχει δυνατότητα στήριξης της γέφυρας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στήριγμα σε μια ή και στις δύο πλευρές η ιδανική λύση είναι να τοποθετηθεί εμφύτευμα που θα λειτουργήσει ως στήριγμα, όπως ακριβώς ένα υγιές δόντι. Ανατρέξτε στη σελίδα των οδοντικών εμφυτευμάτων για να δείτε όμοια περιστατικά αποκατάστασης.
 • Τα δόντια πάνω στα οποία πρόκειται να στηριχθεί η γέφυρα είναι υγιή και ικανά να τη στηρίξουν. Για παράδειγμα, ένα δόντι που κουνιέται δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση στήριξης της γέφυρας. Σε κάθε περίπτωση ο οδοντίατρος θα εξετάσει τα δύο δόντια-στηρίγματα και θα προτείνει κάθε φορά λύσεις ανάλογες της κατάστασης του ασθενούς.
 • Δεν εμφανίζονται συμπτώματα περιοδοντικής νόσου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ούλα πρέπει να αποκατασταθούν πριν την κατασκευή της γέφυρας.
 • Ο ασθενής φροντίζει τη συνολική υγεία του στόματός του. Σε περίπτωση που ο ασθενής αγνοεί τη στοματική υγιεινή είναι αναμενόμενη η μείωση του χρόνου ζωής μιας γέφυρας, όπως θα δούμε παρακάτω.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού για τη δική σας εξέταση.

Χρόνος ζωής και φροντίδα μιας γέφυρας

Οι οδοντιατρικές γέφυρες δεν είναι λύση για μια ζωή. Χρειάζονται επισκευή ή αντικατάσταση ανά μερικά χρόνια. Η διάρκεια ζωής μιας γέφυρας δοντιών αγγίζει κατά μέσο όρο τα 8-10 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σωστή φροντίδα μιας γέφυρας μπορεί να παρατείνει το χρόνο ζωής της μέχρι τα 15 και περισσότερα έτη. Όπως είναι κατανοητό, είναι σημαντικό ο ασθενής να γνωρίζει τις αιτίες που οδηγούν τις περισσότερες φορές σε ανάγκη αντικατάστασης μιας γέφυρας, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Σε έναν ασθενή 35 ετών, για παράδειγμα, η φροντίδα και η καλή διατήρηση μιας γέφυρας είναι σπουδαίας σημασίας (κυρίως οικονομικής), καθώς αυτή καθορίζει πόσο συχνά θα κριθεί απαραίτητη η επισκευή ή αντικατάστασή της κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Εκτός της οικονομικής επιβάρυνσης, είναι σαφές πως σε κάθε αντικατάσταση ο ασθενής είναι αυτός που “ταλαιπωρείται” από τις επισκέψεις στον οδοντίατρο και πρέπει κάθε φορά να συνηθίσει την ύπαρξη της «νέας» γέφυρας στο στόμα του.

Όταν γίνεται λόγος για φροντίδα μιας γέφυρας δοντιών, δύο είναι τα βασικά σημεία που αξίζουν την προσοχή μας:

 • Η ακεραιότητα των δοντιών που στηρίζουν τη γέφυρα.
 • Η προστασία της από άμεσες ζημίες.

Σε ότι αφορά στην ακεραιότητα των δοντιών που στηρίζουν τη γέφυρα, είναι απαραίτητη η διατήρηση της καλής στοματικής υγιεινής του ασθενούς:

 • Τακτικό και σωστό βούρτσισμα των δοντιών.
 • Καθημερινή χρήση οδοντικού νήματος στα ακριανά στηρίγματα καθώς είναι το μοναδικό μέσο καθαρισμού του τμήματος των δοντιών κάτω από τις θήκες. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι απαραίτητο να καθαρίζονται τα ενδιάμεσα δόντια με το περιοδοντικό βουρτσάκι. Στον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό μιας γέφυρα συμβάλλει καθοριστικά ο τρόπος κατασκευής της, αφού επιβάλλεται ο οδοντίατρος να εξασφαλίσει πρόσβαση στα “δύσκολα” σημεία, αφήνοντας κενούς χώρους κάτω από τα ενδιάμεσα.

  Σε διαφορετική περίπτωση η γέφυρα είναι καταδικασμένη να “ζήσει” για μικρότερο χρονικό διάστημα μέσα στο στόμα και σε μερικές περιπτώσεις να χαθεί μαζί με τα στηρικτικά δόντια.

  Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε μερικά πράγματα και για τις μεμονωμένες στεφάνες που σκεπάζουν αρκετά συνεχόμενα δόντια, κυρίως μπροστινά, για λόγους αισθητικούς ή λόγω καταγμάτων. Καλό είναι να μην ενώνονται μεταξύ τους, διότι, αν δεν μπορεί να περνά το οδοντικό νήμα ανάμεσα τους, καθίσταται δύσκολος ο καθαρισμός τους και, κατά συνέπεια, αυξάνεται η πιθανότητα σχηματισμού τερηδόνας στον αυχένα των δοντιών με αποτέλεσμα να χαθούν πρόωρα στεφάνες και δόντια μαζί.
 • Συχνότερες επισκέψεις στον οδοντίατρο με στόχο τον προληπτικό έλεγχο και την αντιμετώπιση προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο, εφόσον αυτά τείνουν να εμφανιστούν.

Σε ότι αφορά στην προστασία της γέφυρας από άμεσες ζημίες:

 • Αποφύγετε να δαγκώνετε σκληρές τροφές (π.χ. καρύδια κτλ.) τουλάχιστον στο σημείο που έχει κατασκευαστεί η γέφυρα.
 • Ενημερώστε τον οδοντίατρο αν γνωρίζετε πως τρίζετε ή σφίγγετε να δόντια σας στον ύπνο.

Η σημασία της πρόληψης στις οδοντιατρικές γέφυρες

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο έγκαιρος εντοπισμός πιθανών προβλημάτων που αφορούν σε μια γέφυρα δοντιών είναι σημαντικός στη σωστή αντιμετώπισή τους. Μια μικρή επισκευή σε μια γέφυρα μπορεί να σας απαλλάξει από σημαντικότερα μελλοντικά προβλήματα. Οι συχνότερες επισκέψεις στον οδοντίατρο οφείλουν να είναι βασικό μέλημα σας.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού για τη δική σας εξέταση.