Η ακρορριζεκτομή είναι μια χειρουργική μέθοδος αφαίρεσης του κατώτερου τμήματος της μολυσμένης ρίζας ενός δοντιού που περιβάλλεται από μια κυστική αλλοίωση η οποία προήλθε από οδοντικό απόστημα που η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σκοπός της επέμβασης είναι η καταπολέμηση της μόλυνσης που προσβάλλει τους ιστούς γύρω από τη ρίζα του δοντιού και ο καθαρισμός της βλάβης από το κόκκαλο, ώστε να αποτραπεί η εξαγωγή του δοντιού.

Η επέμβαση γίνεται στο χώρο του ιατρείου με χρήση τοπικής αναισθησίας, επομένως ο πόνος απουσιάζει κατά τη διάρκεια αυτής και μετά την επούλωση της πληγής. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να εμφανιστεί πρήξιμο κατά τη διάρκεια επούλωσης της τομής, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό μετά από κάθε χειρουργική επέμβαση. Ο οδοντίατρός σας είναι σε θέση να σας δώσει οδηγίες για τις επόμενες μέρες.

Πότε είναι απαραίτητη η ακρορριζεκτομή;

Μια τέτοια επέμβαση είναι αναγκαία συνήθως όταν η απονεύρωση δε θεραπεύσει τη βλάβη, ή κατά την επανάληψη μιας ενδοδοντικής θεραπείας.

Η ακρορριζεκτομή ενδείκνυται και σε περιπτώσεις ύπαρξης κύστης ή αποστήματος στην περιοχή της ρίζας του δοντιού που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενδοδοντική θεραπεία ή εφόσον έχει γίνει προσπάθεια αλλά η θεραπεία έχει αποτύχει.

Άλλες περιπτώσεις όπου η ακρορριζεκτομή κρίνεται απαραίτητη είναι η θραύση ενός μικρο-εργαλείου μέσα στο ριζικό σωλήνα που εμποδίζει τον καθαρισμό αυτού κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας.

Ακόμη, η εν λόγω επέμβαση είναι αναγκαία όταν είναι αδύνατος ο σωστός καθαρισμός του ριζικού σωλήνα, είτε λόγω ανατομικών δυσκολιών (στένωση, κάμψη) είτε διαφόρων άλλων παραγόντων που οφείλονται σε ιδιαίτερη ανατομία του ριζικού σωλήνα.

Η εικόνα μέσα από ακτινογραφίες

Σε αυτό το περιστατικό μετά την ενδοδοντική θεραπεία παρέμεινε βλάβη και παράλληλα ένα σπασμένο μικρο-εργαλείο στην μπροστά ρίζα του τραπεζίτη.

Η λύση ήταν η ακρορριζεκτομή, παράλληλα με την επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας η οποία πλέον γίνεται εύκολα μετά την εκτομή του ακρορριζίου και την αφαίρεση του σπασμένου εργαλείου.

Ακρορριζεκτομή – Επέμβαση εκτομής ακρορριζίου

Η ακτινογραφία διάγνωσης μας δείχνει το σημείο της βλάβης (θραύση μικρο-εργαλείου στη σημαδεμένη περιοχή).

Ακρορριζεκτομή – Παναγιώτης Ηλίδης - Οδοντίατρος Κατερίνη

Αμέσως μετά την επέμβαση. Στο σκοτεινό χώρο φαίνεται η αφαίρεση της βλάβης και η εκτομή του ακρορριζίου.

Ακρορριζεκτομή

Μετά από 6 μήνες έχουμε πλήρη απουσία βλάβης. Ο οργανισμός έχει γεμίσει την περιοχή με κόκκαλο και το δόντι παραμένει στο στόμα χωρίς κανένα σύμπτωμα.

Ποσοστό επιτυχίας της ακρορριζεκτομής

Η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται σημαντικά από το χειρισμό του επεμβαίνοντα χειρουργού. Όπως σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών και αποτυχίας.

Η παρακολούθηση του ασθενούς και μια ακτινογραφία σε διάστημα περίπου 6-8 μηνών μετά την επέμβαση θα κρίνουν την επιτυχία της.

Είναι προτιμότερη η εξαγωγή του δοντιού από την ακρορριζεκτομή;

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως όταν ένα δόντι αφαιρείται από το στόμα πρέπει να αντικατασταθεί ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ορθή λειτουργία του στόματος και να αποφύγουμε την εμφάνιση προβλημάτων σε υγιή δόντια.

Όταν γίνεται λόγος για αντικατάσταση ενός δοντιού, τότε μιλούμε για την προσθήκη ενός οδοντικού εμφυτεύματοςγέφυρας ή μερικής οδοντοστοιχίας.

Ασχέτως από την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων μεθόδων αποκατάστασης, όπως τα εμφυτεύματα, καμιά μέθοδος δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα καλύτερο από τα φυσικά σας δόντια. Με τη μέθοδο της ακρορριζεκτομής έχετε επιλέξει να σώσετε το φυσικό σας δόντι που μπορεί να παραμείνει υγιές για μια ζωή.

Ένα ακόμα περιστατικό…

Στην πρώτη ακτινογραφία φαίνεται η έξοδος υλικού από τη ρίζα του δοντιού μέσα σε κύστη που δε θεραπεύτηκε με την ενδοδοντική θεραπεία. Είναι αδύνατη η επανάληψη της θεραπείας και η αφαίρεση του υλικού.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η βλάβη επικοινωνεί με άλλη βλάβη στο διπλανό δόντι. Και τα δύο είναι άνω κοπτήρες (κεντρικός και πλάγιος). Η λύση ήταν η ακρορριζεκτομή.

Έγινε επέμβαση και στα δύο δόντια με ταυτόχρονη επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας. Όλη η σκοτεινή περιοχή που φαίνεται στην απεικόνιση είναι το κενό που προήλθε από την αφαίρεση της βλάβης την οποία ο οργανισμός σε λίγους μήνες θα γεμίσει με υγιές κόκκαλο.

Ακρορριζεκτομή – Επέμβαση εκτομής ακρορριζίου
Ακρορριζεκτομή – Επέμβαση εκτομής ακρορριζίου

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού για τη δική σας εξέταση.